Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Pomocy Prawnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.), na terenie powiatu milickiego od 1 stycznia 2019 r. zostało utworzonych 2 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Wizytę w punkcie nieodpłatej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możesz umówić telefonicznie pod numerem tel. 798 211 377 lub za pośrednictwem strrony internetowej: https://powiatmilicki.npp-24.pl w zakładce Rejestracja.